Tin tức

VASEP: Xuất khẩu cá tra sang Bỉ dự báo duy trì tăng trưởng tốt (14/08/2019)

Với mức tăng trưởng khá trong nửa đầu năm 2019 và giá nhập khẩu tốt, VASEP dự báo xuất khẩu cá tra sang Bỉ tiếp tục giữ ở mức cao.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản, tính đến nửa đầu tháng 7, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Bỉ đạt 12,9 triệu USD, tăng 34,3% so với cùng kì năm trước. Đây là thị lớn thứ 4 của cá tra Việt Nam tại khu vực EU.

VASEP nhận định mặc dù, so với một số thị trường tiềm năng của cá tra Việt Nam tại Châu Á như: Hong Kong hay Malaysia, giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Bỉ chỉ bằng một nửa, tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra sang thị trường này tăng trưởng khá ổn định.

VASEP nhận định: “Có thể nói, trong nửa đầu năm nay, Bỉ là thị trường xuất khẩu tăng trưởng khá ổn định của cá tra Việt Nam.

Với mức giá cá tra nhập khẩu khá tốt so với các thị trường trong khu vực, trong thời gian tới, xuất khẩu cá tra sang thị trường này có thể giữ mức tăng trưởng cao hơn nữa”.

Hiện nay, Việt Nam là nguồn cung sản phẩm cá thịt trắng lớn nhất cho thị trường Bỉ thông qua hai cảng chính là cảng Antwerpen và Zeebrugge. Cho tới nay, phần lớn sản phẩm cá tra xuất khẩu sang thị trường này là cá tra phile đông lạnh với giá xuất khẩu trung bình từ 1,9 – 4,93 USD/kg.

Nửa đầu năm nay, có khoảng 5 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam tham gia xuất khẩu sang thị trường Bỉ, trong đó tập trung ở Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang và Tiền Giang.

Theo thống kê mới nhất của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), 4 tháng đầu năm 2019, Việt Nam là thị trường cung cấp sản phẩm cá thịt trắng lớn nhất cho thị trường Bỉ, chiếm từ 25 – 37% tổng nhập khẩu cá thịt trắng của nước này.

Nhập khẩu cá thịt trắng của Bỉ, T1-4/2019 (Nghìn USD, nguồn: ITC)
HS Sản phẩm T1 T2 T3 T4 T1-4/2019 T1-4/2018 Tăng/giảm

(%)

030462 Cá tra phile đông lạnh 2.542 2.704 1.234 3.516 9.996 4,859 105,72
030475 Phile cá Alaska pollock đông lạnh 1.257 1.565 2.137 1.575 6.534 5,791 12,83
030251 Cá cod tươi, ướp lạnh 837 1.314 2.086 1.387 5.624 5,123 9,78
030471 Phile cá cod đông lạnh 2.318 1.630 2.218 1.230 7.396 10,773 -31,35
030323 Cá rô phi đông lạnh 672 502 136 613 1.923 1,720 11,80
030271 Cá rô phi tươi, ướp lạnh 352 331 371 291 1.345 1,427 -5,75
030324 Cá tra đông lạnh 187 101 178 254 720 619 16,32
030461 Phile cá rô phi đông lạnh 365 34 245 214 858 1,161 -26,10
030472 Phile cá haddock đông lạnh 433 108 196 212 949 660 43,79
030474 Phile cá hake đông lạnh 366 179 245 176 966 513 88,30
030363 Cá cod đông lạnh 138 461 201 170 970 336 188,69
030252 Cá haddock đông lạnh 72 73 89 124 358 362 -1,10
030493 Thịt cá rô phi 22 10 53 124 209 107 95,33
030432 Phile cá tra tươi, ướp lạnh 40 81 104 63 288 811 -64,5
030254 Cá hake tươi, ướp lạnh 93 56 41 46 236 347 -31,9
030367 Cá  Alaska pollack đông lạnh 49 6 76 29 160 16 900
030255 Cá Alaska pollack tươi, ướp lạnh 13 15 22 16 66 262 -74,8
030366 Cá hake đông lạnh 20 18 19 16 73 138 -47,1
030494 Thịt cá Alaska pollack đông lạnh 5 22 53 14 94 56 67,8
030364 Cá haddock đông lạnh 5 8 8 9 30 39 -23,08
Tổng cá thịt trắng 9,799 9.241 9.728 10.089 38.857 35.361 9,89

Ngoài nhập khẩu cá tra từ Việt Nam, Bỉ cũng nhập khẩu sản phẩm cá thịt trắng khác, cá rô phi từ Trung Quốc và nhập khẩu nội khối một số sản phẩm cá tuyết đông lạnh hay ướp lạnh từ Hà Lan, Đức, Đan Mạch, Pháp.

https://vietnambiz.vn/vasep-xuat-khau-ca-tra-sang-bi-du-bao-duy-tri-tang-truong-tot-20190814115404194.htm