Showing all 24 results

Hiện danh mục

ACCOFLOC A115

86,000

BKC 80% – Alkyl dimethy benzyl ammonium chloride

50,000

BRONOPOL 99%

180,000

BRONOPOL MỸ – AQUCAR BP 100 Water Treatment Microbiocide

200,000

CHLORINE ẤN ĐỘ 70% AQUA-ORG

43,000

CHLORINE AQUAFIT ẤN ĐỘ 70% THÙNG CAO

43,000

CHLORINE MỸ – Khử Trùng Nguồn Nước

47,000

Dissolvine Na2 – EDTA Hà Lan

110,000

EDTA-2Na (EDTA 2 Muối)

70,000

EDTA-4Na (EDTA 4 Muối)

70,000

GLUTARALDEHYDE 50%

27,000

Potassium peroxymonopersulfate

110,000

Povidone Iodine – Iodine Ấn Độ

580,000

PVP-Iodine – Iodine Mỹ

580,000

Sodium Bicarbonate

9,500

SODIUM PERCARBONATE TABLET – Oxy Viên

22,000

SODIUM PERCARBONATE UNCOATED – Oxy Bột/ Hạt nhỏ

20,000

SODIUM THIOSULPHATE

8,000

TCCA – Dạng Bột

30,000

TCCA – Dạng Viên

40,000

TEA SEED POWDER – Saponin diệt cá tạp

10,000

Trilon B Pulver – EDTA 4 muối

85,000

UCARCIDE GLUTARALDEHYDE 50%

85,000

WIRKON – Potassium peroxymonosulfate 50%

105,000